Actievoorwaarden iPhone 6s win-actie

De "iPhone 6s" actie (hierna: de Actie) wordt aangeboden door leapp. 

De Actie loopt van 28 januari 2020 tot en met 29 februari 2020 (hierna: de Actieperiode). 

Aan de Actie kan worden deelgenomen door elk in Nederland woonachtig persoon (hierna: Deelnemer). De Actie bestaat uit het achterlaten van naam en e-mailadres op het online aanmeldformulier. Deelnemers aan de Actie maken kans op een iPhone 6s (16GB, ++++, t.w.v. € 189,-, kleur in overleg en afhankelijk van aanwezige voorraad). Na het einde van de Actieperiode wordt er op onafhankelijke wijze een winnaar getrokken uit de deelnemers over de Actieperiode.  

De winnaar zal een elektronisch bericht ontvangen op het e-mailadres dat door Deelnemer in het formulier is ingevuld; dit bericht specificeert de gewonnen prijs en de modaliteiten om de prijs te verkrijgen. De winnaar moet de gewonnen prijs zelf ophalen in een leapp winkel. De winnaar moet deze modaliteiten aanvaarden om de prijs in ontvangst te kunnen nemen. Binnen een termijn van twee weken dient hierop te worden gereageerd. Na genoemde datum wordt aangenomen dat de deelnemer definitief van zijn prijs afziet. Het recht op de toegekende prijs vervalt daarmee en komt toe aan een reservewinnaar. 

Gewonnen prijzen kunnen niet worden geruild. Evenmin kan de winnaar aanspraak maken op de waarde in geld. Zodra de prijs is overhandigd namens leapp draagt leapp geen enkele verantwoordelijkheid meer. 

Medewerkers van leapp en andere betrokkenen bij deze Actie zijn uitgesloten van deelname.

Door deel te nemen aan deze Actie wordt Deelnemer automatisch leapp member en geeft hij/zij toestemming om wekelijks per e-mail op de hoogte gehouden te worden van acties en aanbiedingen. Afmelden kan via de afmeldlink in een van deze mails.

leapp behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op de website van leapp/de actie website. 

In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt leapp zich het recht voor om deelname of deelnemers aan de Actie te weigeren. 

In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door leapp. 

De bepaling van de winnaars van de prijs vindt plaats voor 1 april 2020 door leapp. De Actievoorwaarden zijn te vinden op leapp.nl of op te vragen bij leapp via klantenservicel@leapp.nl.